O nás
  Fotogalerie
  Kontakt
      Akce     Podporují nás    

NOVÉ HŘIŠTĚ

Budujeme nové hřiště v Újezdě nad Lesy. Pomozte i Vy!

Mezi ulicemi Druhanická, Oplanská a Dražická na pozemku o rozloze 711 m² má ÚMČ 21 záměr vybudovat dětské hřiště. Studii si můžete prohlédnout na www.maminy.info nebo www.praha21.cz. Studie, vzniklá na základě přání občanů, kteří se zúčastnili veřejného projednávání, je ideálem, ke kterému by mohlo časem hřiště dospět.

V současné době ale nemá ÚMČ tolik prostředků, aby hřiště plně zainvestoval podle studie. Výstavba je nákladná, celkové náklady jsou ve studii vyčísleny na 1 500 000 Kč. Nyní je třeba pozemek oplotit a postupně připravit terén. Bylo zahájeno projektové řízení na oplocení pozemku. Zároveň je třeba získat finanční prostředky na další kroky – např. herní prvky.

Pokud budete mít Vy, Vaši sousedé či Váš zaměstnavatel zájem zapojit se finančně do výstavby hřiště, můžete přispět prostřednictvím občanského sdružení Maminy z újezdské roviny. Každá koruna se počítá.

Děkujeme Vám všem!

Můžete přispívat přímo na účet: 249275309/0800, v.s. 2013800 nebo prostřednictvím Sponzorské smlouvy.

Kontaktní osoba:

Nikola Pravdová
Maminy z újezdské roviny o.s.
nikola.pravdova@centrum.cz


Přílohy:
- Studie - návrh hřiště
- Studie - rozpočet hřiště
- Studie - umístění hřiště